راه های ارتباطی

Home - راه های ارتباطی
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^181|url^http://www.6dtec.com/wp-content/uploads/2018/06/icon4.png|caption^null|alt^null|title^icon4|description^null” img_width=”56″ icon_animation=”fadeInUp” title=”برای اتصال: 00905061244130″ read_more=”box” link=”url:tel%3A00905061244130||target:%20_blank|” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font=”font_family:|font_call:” title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:|font_call:” desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#4b87fa” desc_font_size=”desktop:18px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#000000″]Istwest meydan, Yenibosna, Istanbul, Turkey[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^183|url^http://www.6dtec.com/wp-content/uploads/2018/06/icon6.png|caption^null|alt^null|title^icon6|description^null” img_width=”56″ icon_animation=”fadeInUp” title=”پست الکترونیکی” read_more=”title” link=”url:mailto%3Acontactus%406dtec.com||target:%20_blank|” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font=”font_family:|font_call:” title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:|font_call:” desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#4b87fa” desc_font_size=”desktop:18px;” desc_font_line_height=”desktop:28px;” desc_font_color=”#000000″]contactus@6dtec.com[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^182|url^http://www.6dtec.com/wp-content/uploads/2018/06/icon5.png|caption^null|alt^null|title^icon5|description^null” img_width=”56″ icon_animation=”fadeInUp” title=”ساعات کار” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font=”font_family:|font_call:” title_font_style=”font-weight:700;” desc_font=”font_family:|font_call:” desc_font_style=”font-weight:700;” title_font_size=”desktop:20px;” title_font_line_height=”desktop:26px;” title_font_color=”#4b87fa” desc_font_size=”desktop:18px;” desc_font_line_height=”desktop:24px;” desc_font_color=”#000000″]دوشنبه تا شنبه: ساعت 10 صبح تا 10 بعدازظهر

روز تعطیل یکشنبه است

[/bsf-info-box]

ما برای کمک به شما هستیم

اکنون با ما تماس بگیرید

بیزینس خود را شروع کنید و به ما برای  پیشرفت و ترقی آن اجازه دهید

WhatsApp chat