ویندوز اپلیکشن

نصب اپلیکشن برای ویندوز

تیم برنامه نویسی 6D، متخصص برنامه نویسی ویندوزها ،اپلیکشن های ویندوزی  و هر برنامه دیگر است .

بخش مهندسی نرم افزار با توجه به درخواست  مشتری، نرم افزار مورد نیاز را طراحی می کند، سپس قسمت اجرایی با استفاده از زبان برنامه نویسی مناسب شروع به ساخت برنامه میکند.

مهندسین ما با انجام برخی از تست ها روی برنامه از عملکرد صحیح آن در راستای درخواست مشتری اطمینان حاصل میکنند.

در نهایت برنامه به مشتری داده میشود و البته اطمینان حاصل میکنیم از اینکه مشتری قادر به استفاده آن  برنامه است و همچنین  6D خدمات آموزشی را به تیمی که روی آن کار می کنند، ارائه خواهد داد .

6D تضمین کننده برنامه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا فرم پایین را پر نمایید

WhatsApp chat